top of page

รถเช่าพร้อมคนขับ

ประเทศ

พื้นที่

รายละเอียด

ค่าเช่า/วัน/คัน

เพิ่มเติม/จอง

ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้าคอมมิวเต้อ
18,000 บาท
8-10 ชั่วโมงต่อวัน
7-9 ที่นั่ง
ญี่ปุ่น
โอซาก้า
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้าคอมมิวเต้อ
15,500 บาท
8-10 ชั่วโมงต่อวัน
7-9 ที่นั่ง
เวียดนาม
โฮจิมินห์
รถตู้พร้อมคนขับ
4,500 บาท
8 ชั่วโมงต่อวัน
12 ที่นั่ง
เวียดนาม
โฮจิมินห์
รถตู้พร้อมคนขับ รับ - ส่ง สนามบิน
800 บาท
ราคาต่อเที่ยว
10 ที่นั่ง
เวียดนาม
โฮจิมินห์
รถตู้พร้อมคนขับ Premium รับ - ส่ง สนามบิน
1,500 บาท
ราคาต่อเที่ยว
6 ที่นั่ง
ไทย
กรุงเทพ
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้า Alphard
8,000 บาท
8 ชั่วโมงต่อวัน
4-5 ที่นั่ง
ไทย
กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
รถบัสชั้นเดียวพร้อมคนขับ / แบบไม่มีห้องน้ำ
12,000 บาท
8-10 ชั่วโมงต่อวัน
39 ที่นั่ง
ญี่ปุ่น
โตเกียว
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้าคอมมิวเต้อ
15,500 บาท
8-10 ชั่วโมงต่อวัน
5 - 9 ที่นั่ง
ญี่ปุ่น
โตเกียว
รถมินิบัสพร้อมคนขับ
135,000 เยน
8 ชั่วโมงต่อวัน
9 - 16 ที่นั่ง
ไทย
กรุงเทพ
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้าคอมมิวเต้อ
3,000 บาท
8 ชั่วโมงต่อวัน
5 - 9 ที่นั่ง
ลาว
ปากเซ
รถตู้พร้อมคนขับ / โตโยต้าคอมมิวเต้อ
5,500 บาท
8 ชั่วโมงต่อวัน
5 - 9 ที่นั่ง
ไทย
กรุงเทพ
รถบัสชั้นเดียวพร้อมคนขับ / แบบไม่มีห้องน้ำ
8,000 บาท
8 ชั่วโมงต่อวัน
39 ที่นั่ง
bottom of page