top of page
 • รูปภาพนักเขียนthegoodtrip travel

เช่ารถต่างประเทศต้องทำอย่างไรการเช่ารถต่างประเทศนั้นมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้:

ก่อนเดินทาง:

1. เลือกบริษัทเช่ารถ:

 • ค้นหาข้อมูลบริษัทเช่ารถในประเทศปลายทาง

 • เปรียบเทียบราคา ประเภทรถ บริการ และเงื่อนไข

 • เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

2. จองรถล่วงหน้า:

 • จองรถผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านตัวแทน

 • ระบุวัน เวลา สถานที่รับ-คืนรถ

 • เลือกประเภทรถที่ต้องการ

3. เตรียมเอกสาร:

 • พาสปอร์ต

 • ใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

 • บัตรเครดิต

4. ศึกษากฎจราจร:

 • ศึกษาสัญญาณไฟจราจร กฎจำกัดความเร็ว และกฎจราจรอื่น ๆ ของประเทศปลายทาง

5. เลือกประกัน:

 • พิจารณาเลือกซื้อประกันรถเช่าเพิ่มเติม

 • เปรียบเทียบความคุ้มครองและราคา


เมื่อเดินทางไปถึง:

1. ตรวจสอบรถ:

 • ตรวจสอบสภาพรถทั้งภายนอกและภายใน

 • ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 • แจ้งพนักงานหากพบรอยบุ๋ม รอยขีดข่วน หรือความเสียหายใด ๆ

2. ทำสัญญาเช่า:

 • อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียด

 • สอบถามข้อสงสัย

 • เซ็นสัญญาเมื่อเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด

3. รับรถ:

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ยางอะไหล่ กุญแจสำรอง

 • ทดสอบการใช้งานรถ

 • สอบถามเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว

4. คืนรถ:

 • เติมน้ำมันให้เต็มถัง

 • นำรถไปคืนที่จุดที่กำหนด

 • ตรวจสอบสภาพรถกับพนักงาน

 • รับใบเสร็จรับเงิน

ข้อควรระวัง:

 • ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 • ระวังสัตว์ป่าบนท้องถนน

 • จอดรถในที่ปลอดภัย

 • แจ้งบริษัทเช่ารถหากเกิดอุบัติเหตุ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page