top of page
มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

ชมวิวบนตึกไทเป101 ชั้น89 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ปล่อยโคมผิงซี ช้อปปิ้งจุใจตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับ Micheling Star เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี

รหัสทัวร์

ประเทศ

BT-TPE89_TG

ไต้หวัน

ช่วงเดินทาง

จำนวนวัน

11 ต.ค. - 26 ต.ค.

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

33,999

เดินทางโดย

Thai Airways

ทัวร์ไฮไลท์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - เมืองนิวไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • เมืองไทเป

วันที่ 2 ร้านพายสับประรด • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 ศูนย์เครื่องสําอาง • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • แช่น้ําแร่

FT-KWLVZ0

Untitled design (1).png
LINE_logo.svg.webp
วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อพนักงานเพื่อจองทัวร์ โทร/ไลน์แอด หรือทางเฟสบุ๊ค
2. ทางบริษัทแจ้งยอดมัดจำ ชำระภายใน 2 วัน
3. แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อพนักงานของเรา*ชำระเงินบัญชีบริษัทเท่านั้น*
4. ชำระส่วนต่าง 20-30 วันก่อนการเดินทางขึ้นอยู่กับโปรแกรม
5. 5-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจัดส่งใบนัดหมายการเดินทาง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวในการเดินทาง
การชำระเงิน
cb7cca77e49eece5ce042aa9f25ad27c.png
Credit Card Purchase
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี  หจก. เดอะ กู๊ด ทริป สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 177-3-79599-8
ชื่อบัญชี  กิ่งเทียน คำเกษม สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 642-209-6874
ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระเต็ม หรือ
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน แจ้งความประสงค์ทางเราส่งลิงค์ชำระเงินให้ลูกค้าค่ะ (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
bottom of page