top of page
มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดไถจง ตลาดซึเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับเมนูปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน

รหัสทัวร์

ประเทศ

BT-TPE69_CI

ไต้หวัน

ช่วงเดินทาง

จำนวนวัน

10 พ.ค. - 28 ต.ค.

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

20,999

เดินทางโดย

China Airlines

ทัวร์ไฮไลท์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน(ไทเป) วัดหลงซาน • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 เมืองหนานโถว • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง

วันที่ 3 ไทเป • ร้านพายสับปะรด • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

FT-KWLVZ0

Untitled design (1).png
LINE_logo.svg.webp
วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อพนักงานเพื่อจองทัวร์ โทร/ไลน์แอด หรือทางเฟสบุ๊ค
2. ทางบริษัทแจ้งยอดมัดจำ ชำระภายใน 2 วัน
3. แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อพนักงานของเรา*ชำระเงินบัญชีบริษัทเท่านั้น*
4. ชำระส่วนต่าง 20-30 วันก่อนการเดินทางขึ้นอยู่กับโปรแกรม
5. 5-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจัดส่งใบนัดหมายการเดินทาง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวในการเดินทาง
การชำระเงิน
cb7cca77e49eece5ce042aa9f25ad27c.png
Credit Card Purchase
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี  หจก. เดอะ กู๊ด ทริป สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 177-3-79599-8
ชื่อบัญชี  กิ่งเทียน คำเกษม สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 642-209-6874
ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระเต็ม หรือ
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน แจ้งความประสงค์ทางเราส่งลิงค์ชำระเงินให้ลูกค้าค่ะ (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
bottom of page