top of page
มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งจุใจตลาดกลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์

ประเทศ

BT-TPE68_VZ

ไต้หวัน

ช่วงเดินทาง

จำนวนวัน

6 ก.ค. - 23 ต.ค.

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

16,999

เดินทางโดย

Vietjet

ทัวร์ไฮไลท์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)

FT-KWLVZ0

Untitled design (1).png
LINE_logo.svg.webp
วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อพนักงานเพื่อจองทัวร์ โทร/ไลน์แอด หรือทางเฟสบุ๊ค
2. ทางบริษัทแจ้งยอดมัดจำ ชำระภายใน 2 วัน
3. แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อพนักงานของเรา*ชำระเงินบัญชีบริษัทเท่านั้น*
4. ชำระส่วนต่าง 20-30 วันก่อนการเดินทางขึ้นอยู่กับโปรแกรม
5. 5-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจัดส่งใบนัดหมายการเดินทาง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวในการเดินทาง
การชำระเงิน
cb7cca77e49eece5ce042aa9f25ad27c.png
Credit Card Purchase
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี  หจก. เดอะ กู๊ด ทริป สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 177-3-79599-8
ชื่อบัญชี  กิ่งเทียน คำเกษม สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 642-209-6874
ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระเต็ม หรือ
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน แจ้งความประสงค์ทางเราส่งลิงค์ชำระเงินให้ลูกค้าค่ะ (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
bottom of page