top of page
มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยว 2 อุทยาน เย่หลิ่ว อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเขีนงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง

รหัสทัวร์

ประเทศ

BT-TPE56_VZ

ไต้หวัน

ช่วงเดินทาง

จำนวนวัน

10 พ.ค. - 22 ต.ค.

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

18,999

เดินทางโดย

Vietjet

ทัวร์ไฮไลท์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2 ร้านพายสัปปะรด • โรงละครแห่งชาติไถจง • วัดเหวินจู่

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้

FT-KWLVZ0

Untitled design (1).png
LINE_logo.svg.webp
วิธีจองทัวร์
1. ติดต่อพนักงานเพื่อจองทัวร์ โทร/ไลน์แอด หรือทางเฟสบุ๊ค
2. ทางบริษัทแจ้งยอดมัดจำ ชำระภายใน 2 วัน
3. แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อพนักงานของเรา*ชำระเงินบัญชีบริษัทเท่านั้น*
4. ชำระส่วนต่าง 20-30 วันก่อนการเดินทางขึ้นอยู่กับโปรแกรม
5. 5-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจัดส่งใบนัดหมายการเดินทาง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลสำคัญสำหรับการเตรียมตัวในการเดินทาง
การชำระเงิน
cb7cca77e49eece5ce042aa9f25ad27c.png
Credit Card Purchase
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกร
ชื่อบัญชี  หจก. เดอะ กู๊ด ทริป สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 177-3-79599-8
ชื่อบัญชี  กิ่งเทียน คำเกษม สาขา กรุงเทพ  
เลขบัญชี 642-209-6874
ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระเต็ม หรือ
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน แจ้งความประสงค์ทางเราส่งลิงค์ชำระเงินให้ลูกค้าค่ะ (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
bottom of page